Notariusz Bartosz Postół dokonuje wszystkich czynności notarialnych, o których mowa w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 ze zm.), w szczególności sporządza:

akty notarialne, w tym:

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy deweloperskie
 • umowy majątkowe
 • umowy spółek (z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich, jawnych, cywilnych)
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego zbycia
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zamiany
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • pełnomocnictwa
 • testamenty, także z zapisem windykacyjnym
 • protokoły z przyjęcia oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • umowy o dożywocie
 • umowy ustanowienia hipoteki
 • umowy ustanowienia służebności
 • akty założycielskie fundacji

poświadczenia, w tym:

 • poświadczenia podpisów
 • poświadczenia zgodności okazanej kopii albo odpisu z oryginałem dokumentu
 • poświadczenia daty okazania dokumentu
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

akty poświadczenia dziedziczenia

W celu uzyskania informacji jakie dokumenty będą niezbędne do dokonania określonej czynności notarialnej, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub emailowy z Kancelarią.

Użytkowanie witryny Notariusz.Postol.eu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.