Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237).

Notariusz jest w określonych przypadkach także płatnikiem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Przykładowo, przy podpisaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo nieruchomości, notariusz zobowiązany jest pobrać od strony kupującej podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej przedmiotu umowy i przekazać go do właściwego organu podatkowego.


Ponadto, w przypadku zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisów w księdze wieczystej, notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową za dokonanie tych wpisów i przekazać ją do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Przykładowo, pobierane przez notariusza opłaty sądowe wynoszą: za wpis własności - 200 złotych, za wpis hipoteki - 200 złotych, za wpis służebności osobistej - 150 złotych, za wykreślenie hipoteki - 100 złotych.

W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat związanych z dokonaniem określonej czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub emailowy z Kancelarią.

Użytkowanie witryny notariuszpostol.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.